ASIAREGIST

Asiaregist ทางเราเป็นทีมงานที่พัฒนาระบบ ลงทะเบียนหน้างาน ด้วย QRcode สำหรับงาน Event งานประชุม งานสัมมนา งานแสดงสินค้า ที่ต้องการใช้ระบบ ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ด้วยรายชื่อ เบอร์โทร หรือ E-mail สำหรับที่ต้องการทำการตลาดกับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน หรือ ต้องการสร้างกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมงานนั้น มีส่วนร่วมกับงาน เป็น Mini-Game ต่างๆ หรือ ต้องการแสดง ตารางเวลา แสดงชื่อ ผู้บรรยาย อีกทั้ง มีระบบที่สามารถ วัดความพึงพอใจของผู้มาร่วมงานได้อีกด้วย

ทางทีมเราเป็นทีมผู้พัฒนาระบบทั้งหมด ซึ่งทางผู้จัดสามารถส่งแบบ theme สี ให้ทาง ระบบ หรือ staff เข้ากับ theme งานได้

My Blog
On Instagram
No images found!
Try some other hashtag or username